Ağrı 1 Şubesi

Talebimiz kabul edildi, proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkı verildi

Millî Eğitim Bakanlığı, görev yaptıkları eğitim kurumları sonradan proje okulu kapsamına alınan yöneticilerden dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayanlara, eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliği hükümlerine göre “yeniden yönetici görevlendirme” kapsamında başvuru hakkı verilmesi kararına vardı.

Eğitim-Bir-Sen olarak, halen proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınması konusunda Bakanlığa müracaatta bulunmuş, aynı talebi Kurum İdari Kurulu gündemine de taşımıştık.

2019 yılı eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme takvimi çerçevesinde proje okulu olarak belirlenen kurumların yöneticilerinin, diğer eğitim kurumlarına yeniden görevlendirme için başvuru yapamamalarını dava konusu edeceğimizi de ifade etmiştik. Bu kapsamda kendilerine başvuru hakkı verilmeyen proje okulu yöneticisi üyelerimiz adına açtığımız davalarda lehe hükmedilen mahkeme kararlarındaki gerekçelerden hareketle bu durumda olanlara başvuru hakkı verilmesi gerektiğini dile getirmiştik.

Bakanlığın talebimizi ve mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmesi, hem hak kayıplarının önlenmesine hem de eğitim kurumu yöneticiliği tecrübesinden azami derece istifade edilmesine katkıda bulunacak yerinde bir adımdır.